søndag, november 16, 2008

Slå litt vett i dem

Jan Åge Torp sier til NRK ukeslutt at straff hører med i oppdagelsen, og at "Et lovforbud mot å gi et oppdragende klask, vil være latterlig".

Debatten rundt om det er greit å slå barn som en del av oppdragelsen har surret og gått det siste året, etter at høyestrett bestemte at det er lov å gi barn "lettere klaps" i oppdragelsen (kilde:unicef) har det blitt ropt etter en ny lov som klart sier at dette er ulovlig, og den er nå på trappene.

Vold i hjemmet er en av de største, hvis ikke _den_ største, utfordringene vi har i det norske samfunnet. Bare 2,4 prosent av alle barn i verden har den samme lovbeskyttelsen mot vold som voksne (kilde:redd barna). Frem til den omdiskuterte dommen har Norge vært et av landene som har innrømmet barn denne rettigheten. Men den gamle loven, den som høyesterett har tolket til at "lette klaps" er lovlig, blir det hele tiden nødvendig med en vurdering av hva som er over grensa. En voksenperson som slår barnet sitt i affekt vil i de fleste tilfeller ikke være istand til å vurdere kraften i slaget, og barnet vil alltid være den svakere part både i volds-situasjonen og når det evt må bevises etterpå at slaget var over grensen. Den som er villig til å lese forskning og ikke bare ta avgjørelser basert noe "noe jeg har hørt", er nødt til å innse at all vold er skadelig for barn. Å bli utsatt for, eller være vitne til vold fra den eller de voksenpersonene som skal være det trygge ankeret i oppveksten gjør situasjonen ennå verre.

Vold er ikke en privatsak
FNs barnekonvensjon i artikkel 19 i stadfester at staten har et ansvar for å beskytte barn mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner. (Kilde: NKVTS) Det er ingen privatsak at naboen slår barna sine. Det er like lite privat som om det var barnehagetanten som slo barna, eller en barslosskamp. Det er et samfunnsproblem, og disse utfordringene kommer vi aldri til å løse hvis vi ikke er villige til å ta dem ut i lyset.

En ny lov vil forby all form for vold mot barn og gjøre den straffbar, og gi barn samme rett til å ikke bli utsatt for vold som det voksne har. Jan Åge Torp mener at denne loven er latterlig. Selv må jeg innrømme at jeg ikke helt ser humoren, jeg er bare glad det ikke er Torp som bestemmer i Norge

2 kommentarer:

Helge Rege Gårdsvoll sa...

Enig! Høyesterett sa vel også at klaps var lov så lenge det var "spontant." Så vi skal tillatte at en naturlig reaksjon når foreldre blir sinte er klaps?

Skeptisk. Veldig skeptisk.

Ella sa...

Ja. Jeg har ikke lest dommen, den delen som er referert her er nok bare en del av den ja. Jeg mener også å huske at det at slaget kom i affekt også gjorde at det ikke var ulovlig.

I utgangspunktet mener jeg det er helt feil at barn ikke skal ha rett på å ikke bli slått. At høyesterett mener at det er _mer_ greit hvis man ikke tenkte seg gjør jo hele saken bare ennå værre