mandag, juli 27, 2009

Regjeingen svikter barn og ungdom med psykiske lidelser

Nrk melder at 1 av 4 barn med psykisk sykdom ikke får hjelp. For et år siden innførte regjeringen en garanti som lovte barn behandling innen tre måneder, men den var åpenbart lite verdt.


Tidligere var midlene til psykiatrien øremerket, men det har den rød-grønne regjeringen forandret på. KrF er det eneste partiet som ønsker å beholde øremerkingen til psykiatrien. Dessverre hadde vi rett, regjeringen har ikke greid å bygge ut behandlingstilbudet, so much for "garanti".

Istedenfor verdiløse tulle-garantier burde vi gi tilbud tidlig. Det kan ikke være sånn at man må være selvmordskandidat for å få noen råd av noen som vet noe om hvordan depresjon, angst, spiseforstyrrelser og kjærlighetssorg påvirker ungdommer. KrF vil ha en satsing på skolehelsetjenesten. Regjeringens papir-garanti, om hjelp innen tre måneder er ikke holdbar. 1 av 10 ungdommer i Norge har hatt selvmordstanker, da må vi være tilstede der ungdommene er. Flere helsestasjoner med lavterskeltilbud til unge som trenger noen å snakke med.

I tillegg må det bygges flere behandlingsplasser. Statistikk fra SSB viser at det er 6000 færre årsverk i psykiatrien nå enn før. Det er ikke holdbart! Før valget fikk vi løfter om at det skulle skinne av eldreomsorgen, og at helsetjenesten skulle bli så flott, men realitetene er at 8 av 10 barn ikke får den hjelpen de trenger.


Det er på tide å gjøre noe for barn og unges psykiske helse. Vi kan jo begynne med å skifte regjering...

Ingen kommentarer: