søndag, november 02, 2008

Bruspoulisme?

For et par uker siden bestemte fylkestinget at det skal være forbud mot å selge brus på videregående skoler i Østfold. KrF, Høyre, FrP og Venstre stemte imot forslaget. I ettertid har det blitt hevdet, blant annet på lederplass i Smaalenene Avis, at vi som stemte imot gjorde det av nærmest populistiske årsaker, og utnyttet saken for å sanke stemmer hos unge velgere.


De som hevder dette tar feil på to punkter. For det første var det partienes ideologi som avgjorde hva de stemte i saken. For KrF handlet det om hvor lengt ut i livet man egentlig skal beskytte ungdommer mot å gjøre sine egne valg. I Norge har vi en kultur for at ungdommer får økt ansvar med økt alder. Derfor kan man for eksempel kjøre moped når man er 16, men bil først når man har blitt 18. Når man er 12 kan man uttale seg om viktige saker som hvem av foreldrene man vil bo hos hvis de skiller lag, mens man ikke kan sette seg i økonomisk gjeld før man er 18. Det er bred enighet om at prinsippet om økt ansvar ved økt alder er en god måte for samfunnet å gradvis la barn bli voksne. Da blir spørsmålet hvor gamle ungdommer må være før de selv skal ha ansvaret for å avgjøre om de skal kjøpe seg en kald brus til lunsjen eller ikke. Elevene i vgs er 16-19 år, mange av dem er myndige, og KrF mener de er gamle nok til å gjøre denne vurderingen uten at politikere skal komme trekkende med forbud. I forslaget som KrF stemte på i fylkestinget var elevenes krav på muligheten til å velge sundt godt ivaretatt, for eksampel ved å kreve at automater og kantiner alltid skal ha et godt og sundt tilbud. Dessverre mente ikke flertallet at elevene skulle kunne ta dette valget selv, og stemte isteden for et totalforbud mot salg av brus og godteri på skolen.


Det andre punktet jeg tror de som kalte dette populisme og stemmesanking tar feil på, er en udiskret undervurdering av elevene. KrF tror ikke at elevene på videregående skoler i Østfold selger stemmene sine for et par halvlitere med brus. Vi er nødt til å levere god skolepolitikk på alle plan, og vise at vi kan gi elevene det gode tilbudet som de har krav på. Og det har KrF tenkt til.


Bildet fra demonstrasjon utenfor fylkeshuset er hentet fra Halden Arbeiderblad

7 kommentarer:

Kjetil sa...

Jeg vil også gå i demonstrasjonstog med en plakat hvor det står at jeg vil ha en brus.

Sondre sa...

Hm... litt skeptisk jeg. Greit med brusautomat i hvert klasserom? Friheten til å velge er der fortsatt, men jeg tror ikke det er gunstig.

Ella sa...

Hei Sondre. Vi snakker ikke om en brusautomat i hvert klasserom, det ville vel vært på grensen til aggressiv markedsføring, og det skal vi ikke ha i skolen.

De siste statistikkene jeg fikk viste elleve automater på til sammen seks skoler. Det er skoler med flere hundre elever, så automatene er tilgjengelige men ikke mer enn det heller. Cola har faktisk fjernet mange automater etter at vi begynte å tilby gratis vann fra vannautomater og ga alle elevene flasker, fordi salget gikk ned.

Jeg sier som elevene som var på demonstrasjonen sa; det handler jo ikke om brusen. Det handler om at vi ikke vil at det skal være politikere som bestemmer om det skal være lov til å kjøpe brus på skolen eller ikke. Jeg synes "du økke morra mi"-plakaten var god

Ella sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Sondre sa...

Politikk er prioriteringer. Jeg synes ikke vi skal strekke tanken om valgfrihet til det ytterste. Det er viktig for ungdom at de lærer seg stadig å ta mer ansvar.

Likevel synes jeg skolene selv skal få bestemme om de vil ha brusautomater eller ei. Elevene bør selvsagt også komme med sine meninger, men rektor og lærere bør ta avgjørelsen.

Hva slags automater er det ikke greit å ha på skolen? Eller skal vi ønske velkommen det meste?

Tor Andre sa...

Skål for KrF! Nei til bruspoliti på skolene. La 16 åringer få velge drikke til maten selv.

Sondre Olsen sa...

du er inhabil, tor andre;)